STARTSIDA

TJÄNSTER

MATS HELLSTRÖM – VEM ÄR DET?

KONTAKT

KARTA

Tjänster

Jag arbetar med utveckling av ledarbeteenden. Denna tjänst är upplagd enligt följande:

* Coaching under 6-8 månader ger bestående resultat,

* en extern part som kan hjälpa till med att definiera utvecklingspotentialen, likväl det som hitintills hindrat dig att nå det du skulle vilja

* med en väl beprövad metod som finns representerad i ett 60-tal länder över hela jorden, LMI (Leadership Management International) och som funnits drygt 20 år i Sverige,

* med investering av din tid när det passar dig,

* personliga möten borgar för diskretion och integritet oavsett om det är företaget eller individen som är i fokus

Själva genomförandet går till på följande vis: 

* Vi startar med ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans definierar behov och där du får en kostnadsfri coachning

* Din almanacka styr när vi kan träffas för de personliga coachningarna

* Din träningsarena för din utveckling är på din egen arbetsplats med konkreta uppgifter att göra som vi tillsammans kommer fram till

* Om det är intressant för dig så arbetar vi med hela din tid d.v.s. även den tid som finns utanför ditt arbete

* Är det en grupp av människor, t.ex. en ledningsgrupp, en grupp säljare så genomförs gemensamma seminarier som grund men de personliga coachningarna är de som ger den största effekten.

MGH Ledarutveckling, Jämtlandsgatan 2, 262 43 Ängelholm, Tel: 0431-144 80, Mobil: 0706-36 38 21