STARTSIDA

TJÄNSTER

MATS HELLSTRÖM – VEM ÄR DET?

KONTAKT

KARTA

Mats Hellström – vem är det?

Sedan januari 2003 har jag arbetat som professionell ledarcoach. Tidigare var jag anställd som teknisk officer i Flygvapnet i nästan 30 år varav ca: 25 år i någon form av chefsbefattning.

Mitt stora intresse för vad som ligger bakom organisationers olika resultat har medfört att jag genom åren deltagit i ett flertal olika projekt.

MGH Ledarutveckling drivs av mig och företaget har en stor spridning av kunder inom större branscher, allt från enmansföretagare till koncerner, såväl tjänsteföretag som producerande företag och förvaltningar.

Jag är certifierad LMI-coach och har erfarenhet att nå resultat genom andra under ca 25 år som ledare vilket borgar för bra balans mellan teori och praktik.

MGH Ledarutveckling, Jämtlandsgatan 2, 262 43 Ängelholm, Tel: 0431-144 80, Mobil: 0706-36 38 21